ร้านชุดไทย พาหุรัตดอทคอม

การชำระเงิน

การชำระเงิน
how to pay

วิธีการชำระเงินผ่านช่องทางธนาคารดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 044-264-2028

ชื่อบัญชี phahurat โดย นาย นวนพ วงศ์เสงี่ยม