ร้านชุดไทย พาหุรัตดอทคอม

ชุดไทย สำหรับครอบครัว 5 คุณค่าส่งเสริมสถาบันครอบครัว

ชุดไทย สำหรับครอบครัว 5 คุณค่าส่งเสริมสถาบันครอบครัว

สถาบันครอบครัวนับว่าเป็นสถาบันสำคัญและถือเป็นสถาบันหลักของคนไทย เพราะถูกยึดโยงด้วยความผูกพันที่ส่งผ่านกันรุ่นสู่รุ่น สะท้อนวิถีชีวิตและสังคมไทยได้เป็นอย่างดี และอีกหนึ่งองค์ประกอบของการสะท้อนอัตลักษณ์ที่มีในครอบครัวคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่แสดงออกผ่านทางทัศนคติ ความเชื่อ วิถีการใช้ชีวิต และอื่นๆ และเมื่อพูดถึงสิ่งหนึ่งที่สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวให้เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัวไทยนั่นคือการแต่งกาย ที่เกิดขึ้นในหลากหลายบริบทในครอบครัว อาทิ การส่งต่อผ้าที่สะสมจากรุ่นสู่รุ่น หรือแม้แต่เครื่องประดับที่เข้าชุดกันสำหรับสวมใส่ในโอกาสสำคัญๆ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนสะท้อนไปจนถึงการสวมใส่ชุดไปเที่ยว ชุดออกงานที่แลดูเหมือนกัน ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นครอบครัวเดียวกันอีกด้วย

ชุดไทย ได้ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันผ่านการสวมใส่ของครอบครัวในกิจกรรมและวันสำคัญต่างๆ และยังนับเป็นการสื่อถึงความเป็นไทยที่ส่งผ่านกันรุ่นสู่รุ่น ไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ รุ่นคุณพ่อ คุณแม่ และรุ่นลูก ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนเมื่อได้สวมใส่ชุดไทยแล้วนั่นถือเป็นการสื่อถึงความกลมเกลียวเหนียวแน่นที่ไม่เคยจางหาย

ชุดไทย-ครอบครัว-cover

ในปัจจุบันการแต่งกายที่เหมือนกันในครอบครัวได้รับอิทธิพลจากสังคมที่เปลี่ยนไป เพราะเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียมีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในยุคนี้ เมื่อครอบครัวหนึ่งสวมใส่ชุดที่เหมือนกัน ลายเดียวกัน และมีการโพสต์ภาพต่างๆ ลงบนโซเชียลมีเดีย ก็นับว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่ถูกส่งผ่านความรู้สึกและความอบอุ่นในฐานะครอบครัว ให้ความรู้สึกที่อบอุ่น บวกกับบรรยากาศที่ถ่ายร่วมด้วย เกิดเป็นความรู้สึกด้านบวก สร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่ผู้พบเห็น เป็นภาพลักษณ์ของความเป็นครอบครัว วัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยที่สะท้อนให้เห็นเด่นชัดในยุคปัจจุบันยังเป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวให้เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วย และนี่คือ 5 คุณค่าของการสวมใส่ชุดไทยสำหรับครอบครัวที่คงไว้ซึ่งสถาบันครอบครัวไทย ที่ไม่ว่าครอบครัวใดก็สัมผัสได้

5 คุณค่าของชุดไทยครอบครัว ไม่ว่าครอบครัวไหนก็สัมผัสได้

  1. สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่งเสริมสถาบันครอบครัว
ชุดไทย-ครอบครัว-9

ดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่าการได้สวมใส่ชุดไทยในวาระโอกาสต่างๆ นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสถาบันครอบครัว การได้สวมใส่ชุดไทยร่วมกันของคนในบ้านสะท้อนอัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่มีร่วมกันมาอย่างยาวนาน อาทิ เราสวมใส่ชุดไทยเมื่อมีกิจกรรมในวันพิเศษ เช่นการทำบุญครอบครัว การร่วมงานมงคล รวมไปกิจกรรมวันสำคัญอื่นๆ และแม้วันเวลาจะเปลี่ยน พัดพาเอารูปแบบการแต่งกายที่ล้ำสมัย แต่คุณค่าของชุดไทยที่คนในครอบครัวได้สวมใส่นั้นยังคงอยู่ ตั้งแต่การเลือกรูปแบบของชุดที่เหมาะกับโอกาส สีสันที่สอดคล้องต้องกันทั้งครอบครัว รวมไปถึงการได้เลือกเครื่องประดับ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเสริมให้รูปแบบการแต่งกายของครอบครัวด้วยชุดไทยนั้นเติมเต็มคุณค่าที่อยู่เหนือกาลเวลา เมื่อใดก็ตามที่ภาพของครอบครัวได้ถูกบันทึกไว้ เมื่อนั้นแม้วันเวลาผ่านไปเพียงใด ความรู้สึกและความงดงามของช่วงเวลานั้นๆ จะยังคงอยู่ไม่เลือนลาง

ชุดไทย-ครอบครัว-18

2. เติมความสุขระหว่างคนในครอบครัว

การสวมใส่ชุดไทยในครอบครัวเป็นหนึ่งในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสวมใส่ชุดในรูปแบบเดียวกันที่มีเพียงคุณและลูกเท่านั้นจะเข้าใจในความรู้สึกนี้ การที่คุณแม่สวมใส่ชุดเดียวกับลูกสาว หรือคุณพ่อสวมใส่ชุดเดียวกันกับลูกชาย นอกจากเป็นการบ่งบอกความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่บุคคลภายนอกรับรู้ได้จากการสวมใส่ ยังเป็นการส่งผ่านความรู้สึกของคนที่เป็นทั้งพ่อและแม่สู่ลูกๆ ว่าเรารู้ใจกันมากเพียงใด เป็นความภาคภูมิใจเล็กๆ และความรู้สึกว่าเราคือทีมเดียวกัน การสวมใส่ชุดของคุณแม่และลูกสาวในโอกาสสำคัญ ที่ผู้ร่วมงานมองเห็นแล้วรู้ได้ทันทีว่าเป็นแม่ลูกัน รวมไปถึงความพิเศษในช่วงเวลานั้นๆ การได้เลือกแบบชุด สี รวมไปถึงเครื่องประดับให้เข้าชุดกัน และสวมใส่ด้วยกันในวันสำคัญ นับเป็นภาพบันทึกแห่งความทรงจำสุดพิเศษที่มีเพียงคุณและลูกเท่านั้นจะรับรู้ถึงความรู้สึก ณ ช่วงเวลานั้นได้เป็นอย่างดี

ชุดไทย-เสื้อพระราชทาน-ผ้าพื้นพับแขนจิ๊กโก๋-ชุดไทยครอบครัว-3

ไม่ต่างกันกับคู่พ่อลูก ที่แน่นอนที่สุดว่าลูกนั้นถือเอาคุณพ่อเป็นแบบอย่าง เป็นฮีโร่ในใจ การสวมใส่ชุดที่เหมือนกันนั้นส่งต่อบุคลิกภาพ ความชื่นชอบจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก ซึ่งโดยปกติแล้วลูกชายจะนับคุณพ่อเป็นแบบอย่างทั้งด้านการดำเนินชีวิตไปจนถึงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่นการแต่งกาย เป็นต้น เพราะฉะนั้นคุณค่าของการสวมใส่ชุดไทยครอบครัวของคู่คุณพ่อ-ลูกชาย และคุณแม่-ลูกสาว จึงมากไปกว่าการแต่งตัวที่เหมือนกัน แต่นั่นคือการส่งผ่านส่วนหนึ่งของรูปแบบการใช้ชีวิตที่หล่อหลอมให้เด็กคนหนึ่งเติบโตและมีโลกทัศน์ที่ต่างกันไปในสังคมไทย

ชุดไทย-ครอบครัว-13

3. บ่งบอกให้รู้ว่าเรามาด้วยกัน คุณเป็นคนรู้ใจของฉันและเราคือทีมเดียวกัน

ชุดไทย-ครอบครัว-คู่รัก-1

คนมีความรักมักทำอะไรเหมือนๆ หรือคล้ายกันใช่ไหมคะ โดยเฉพาะการแต่งกาย ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการสวมเสื้อเหมือน หรือชุดเหมือนกัน กลายเป็นเทรนด์ที่คู่รักรุ่นใหม่นิยมสวมใส่เป็นอย่างมาก เห็นได้ชัดเจนจากสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหลาย รวมไปถึงร้านขายเสื้อผ้าคู่เหมือนก็มีมากมายให้เลือกสรร ไม่เว้นแม้แต่ชุดไทยเองก็ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันที่คู่รักมีต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่ในรูปแบบของชุดไทยดั้งเดิม ชุดไทยประยุกต์ ไปจนถึงไอเท็มเบสิคอย่างเสื้อยืดที่มีลวดลายความเป็นไทยแฝงอยู่ ก็ได้รับความนิยมจากคู่รักไม่แพ้กัน 

สำหรับคู่รักรุ่นใหม่ ลองเลือกหยิบเสื้อยืดลายไทยสักตัวสวมใส่คู่กัน โดยมิกซ์แอนด์แมทช์กับกางเกงยีนส์ กะโปรง และรองเท้าลำลองสักคู่ เป็นลุคสบายๆ สวมใส่ในวันหยุดคู่กัน โดดเด่นด้วยสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจของคู่รักรุ่นใหม่เป็นอย่างดี

ชุดไทย-ครอบครัว-คู่รัก-4

หรือการสวมใส่ชุดไทยแบบดั้งเดิมเป็นคู่ก็ดูลงตัวและคลาสสิคไม่น้อย ลองเลือกแบบที่คุณและคู่รักชื่นชอบ สวมใส่ไปงานสำคัญหรือท่องเที่ยวในวันหยุด ก็เป็นทั้งลุคที่อนุรักษ์ความเป็นไทยได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

หรือในบางคู่อยากสวมใส่ในรูปแบบชุดไทยประยุกต์ที่สามารถนำไปมิกซ์แอนด์แมทช์กับไอเท็มประจำวันของตัวเองก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจ อาทิ การสวมใส่เสื้อผ้าเชิ้ตที่ตัดเย็บในรูปแบบเสื้อพระราชทานในผู้ชาย และเสื้อจิตรลดาในผู้หญิง ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่สวมใส่ง่าย ใส่คู่ก็เก๋ แถมยังสวมใส่ได้บ่อยกับไอเท็มชิ้นอื่นได้เป็นอย่างดี

ชุดไทย-เสื้อคู่ผ้าเชิ้ต-ชุดไทยครอบครัว-2

4. สร้างวันพิเศษของครอบครัวให้น่าจดจำยิ่งขึ้น

ชุดไทย-ครอบครัว-19

ไทยเรานั้นมีวันสำคัญและโอกาสพิเศษมากมายตลอดทั้งปี สิ่งหนึ่งที่ทำให้วาระและโอกาสต่างๆ นั้นพิเศษยิ่งขึ้นคือการสวมใส่ชุดไทย โดยเฉพาะเมื่อเป็นการสวมใส่ในหมู่ครอบครัวด้วยแล้วยิ่งเพิ่มความพิเศษให้โอกาสต่างๆ นั้นมีมากขึ้นไปอีก อาทิ การแต่งงานของเครือญาติ การสวมใส่ชุดไทยในครอบครัวนับว่าเป็นการบ่งบอกถึงสถานะของคนในครอบครัว ความผูกพัน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นช่วยเพิ่มความพิเศษให้กับโอกาสสำคัญนั้นๆ มากยิ่งขึ้น

5. เสริมสร้างความเป็นไทยสไตล์ครอบครัว

ชุดไทย-เสื้อยืดกรองคอ-ชุดไทยครอบครัว-16

ใครว่าการสวมใส่ชุดไทยต้องเป็นในรูปแบบชุดไทยพระราชนิยมหรือชุดไทยประยุกต์เพียงเท่านั้น เพราะลายไทยของเรานั้นเป็นอีกอัตลักษณ์หนึ่งที่บ่งบอกความเป็นไทยได้อย่างสำคัญ อาทิ ลายกนก ลายกรองคอ ฯลฯ ที่มีรูปแบบงดงามวิจิตรบรรจง หากลวดลายดังกล่าวอยู่บน basic item อย่างเสื้อยืด น่าจะทำให้การสวมใส่ชุดไทยครอบครัวนั้นน่าสนใจไม่น้อย ยิ่งได้สวมใส่ร่วมกันเป็นครอบครัวด้วยแล้วยิ่งเป็นการสื่อถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยและสื่อถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่แน่นแฟ้นและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

เหล่านี้คือคุณค่าของการสวมใส่ชุดไทยครอบครัวอีกทั้งยังเป็นไอเดียสำหรับการแต่งชุดไทยครอบครัวให้เหมาะสมตามวาระและโอกาสอีกด้วย แต่หลักใหญ่ใจความของการสวมใส่คือการสวมใส่ชุดไทยครอบครัวนั้นคือการเลือกแบบเข้าชุดโดยเลือกรูปแบบ เนื้อผ้า และเครื่องประดับที่ดูเข้ากันดี จะยิ่งเสริมให้ลุคชุดไทยครอบครัวของคุณนั้นเติมเต็มและอบอุ่นยิ่งขึ้นค่ะ 

หากคุณและครอบครัวยังนึกไม่ออกว่าจะสวมใส่ชุดไทยในรูปแบบใดให้เหมาะสมกับโอกาสสำคัญต่างๆ สามารถเยี่ยมชมได้ที่ร้านชุดไทย พาหุรัดดอทคอม ได้ทั้ง 2 สาขา ทั้งสาขาพระรามเก้า และสาขางามวงศ์วาน ทางร้านมีบริการชุดไทยครอบครัวแบบเป็นธีม สามารถเลือกได้ตามธีมที่ครอบครัวชื่นชอบ หรือสามารถสั่งเป็นชุดพรีออเดอร์ ให้ลุคที่ไม่เหมือนใครทั้งครอบครัว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ @phahurat เรามีพนักงานให้การต้อนรับและให้คำแนะนำเพื่อให้คุณและครอบครัวได้สวมใส่ชุดไทยที่สวยและลงตัวที่สุดในวันสำคัญค่ะ

เรื่อง: วรรณวรา สุทธิศักดิ์

บทความอื่น ๆ

ชุดไทยเด็ก-cover

ชุดไทยเด็ก และ 3 ข้อดีของการสวมใส่ที่พ่อแม่ควรปลูกฝัง

การสวมใส่ชุดไทยในวัยเด็ก เป็นหนึ่งสิ่งที่ช่วยปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้เกิดกับเยาวชนไทย และนี่คือข้อดีของการให้ลูกหลานของคุณสวมใส่ ชุดไทยเด็ก ที่คุณควรปลูกฝังแบบอย่างที่ดีนี้ให้เกิดขึ้นในใจเด็กๆ ทุกคน

อ่านต่อ ...
ชุดไทยทำบุญ-cover (1)

ชุดไทยทำบุญ 2 ไอเดียที่คุณสามารถแต่งตามได้ง่ายๆ

ชุดไทยทำบุญ ที่ได้รับความนิยมสวมใส่นั้นโดยมากจะปรากฏเป็นชุดไทยพระราชนิยม 2 แบบคือ ชุดไทยจิตรลดา และชุดไทยเรือนต้น ที่สามารถสวมใส่ได้ง่าย เหมาะกับวาระสำคัญ

อ่านต่อ ...
ชุดไทยบรมพิมาน-cover

ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยชั้นสูง คุณค่าของความงามและโอกาสพิเศษในการสวมใส่

หนึ่งในชุดเจ้าสาวที่ได้รับความนิยมสวมใส่จากเจ้าสาวคือ ชุดไทยบรมพิมาน ซึ่งนับเป็นชุดไทยชั้นสูงที่มีประวัติความเป็นมา เรียบหรูและสง่างามเสริมให้เจ้าสาวสวยที่สุดในวันสำคัญ

อ่านต่อ ...