ร้านชุดไทย พาหุรัตดอทคอม

ชุดไทย สำหรับครอบครัว 5 คุณค่าส่งเสริมสถาบันครอบครัว

ชุดไทย สำหรับครอบครัว 5 คุณค่าส่งเสริมสถาบันครอบครัว

สถาบันครอบครัวนับว่าเป็นสถาบันสำคัญและถือเป็นสถาบันหลักของคนไทย เพราะถูกยึดโยงด้วยความผูกพันที่ส่งผ่านกันรุ่นสู่รุ่น สะท้อนวิถีชีวิตและสังคมไทยได้เป็นอย่างดี และอีกหนึ่งองค์ประกอบของการสะท้อนอัตลักษณ์ที่มีในครอบครัวคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่แสดงออกผ่านทางทัศนคติ ความเชื่อ วิถีการใช้ชีวิต และอื่นๆ และเมื่อพูดถึงสิ่งหนึ่งที่สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวให้เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัวไทยนั่นคือการแต่งกาย ที่เกิดขึ้นในหลากหลายบริบทในครอบครัว อาทิ การส่งต่อผ้าที่สะสมจากรุ่นสู่รุ่น หรือแม้แต่เครื่องประดับที่เข้าชุดกันสำหรับสวมใส่ในโอกาสสำคัญๆ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนสะท้อนไปจนถึงการสวมใส่ชุดไปเที่ยว ชุดออกงานที่แลดูเหมือนกัน ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นครอบครัวเดียวกันอีกด้วย

ชุดไทย ได้ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันผ่านการสวมใส่ของครอบครัวในกิจกรรมและวันสำคัญต่างๆ และยังนับเป็นการสื่อถึงความเป็นไทยที่ส่งผ่านกันรุ่นสู่รุ่น ไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ รุ่นคุณพ่อ คุณแม่ และรุ่นลูก ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนเมื่อได้สวมใส่ชุดไทยแล้วนั่นถือเป็นการสื่อถึงความกลมเกลียวเหนียวแน่นที่ไม่เคยจางหาย

ชุดไทย-ครอบครัว-cover

ในปัจจุบันการแต่งกายที่เหมือนกันในครอบครัวได้รับอิทธิพลจากสังคมที่เปลี่ยนไป เพราะเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียมีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในยุคนี้ เมื่อครอบครัวหนึ่งสวมใส่ชุดที่เหมือนกัน ลายเดียวกัน และมีการโพสต์ภาพต่างๆ ลงบนโซเชียลมีเดีย ก็นับว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่ถูกส่งผ่านความรู้สึกและความอบอุ่นในฐานะครอบครัว ให้ความรู้สึกที่อบอุ่น บวกกับบรรยากาศที่ถ่ายร่วมด้วย เกิดเป็นความรู้สึกด้านบวก สร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่ผู้พบเห็น เป็นภาพลักษณ์ของความเป็นครอบครัว วัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยที่สะท้อนให้เห็นเด่นชัดในยุคปัจจุบันยังเป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวให้เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วย และนี่คือ 5 คุณค่าของการสวมใส่ชุดไทยสำหรับครอบครัวที่คงไว้ซึ่งสถาบันครอบครัวไทย ที่ไม่ว่าครอบครัวใดก็สัมผัสได้

5 คุณค่าของชุดไทยครอบครัว ไม่ว่าครอบครัวไหนก็สัมผัสได้

  1. สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่งเสริมสถาบันครอบครัว
ชุดไทย-ครอบครัว-9

ดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่าการได้สวมใส่ชุดไทยในวาระโอกาสต่างๆ นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสถาบันครอบครัว การได้สวมใส่ชุดไทยร่วมกันของคนในบ้านสะท้อนอัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่มีร่วมกันมาอย่างยาวนาน อาทิ เราสวมใส่ชุดไทยเมื่อมีกิจกรรมในวันพิเศษ เช่นการทำบุญครอบครัว การร่วมงานมงคล รวมไปกิจกรรมวันสำคัญอื่นๆ และแม้วันเวลาจะเปลี่ยน พัดพาเอารูปแบบการแต่งกายที่ล้ำสมัย แต่คุณค่าของชุดไทยที่คนในครอบครัวได้สวมใส่นั้นยังคงอยู่ ตั้งแต่การเลือกรูปแบบของชุดที่เหมาะกับโอกาส สีสันที่สอดคล้องต้องกันทั้งครอบครัว รวมไปถึงการได้เลือกเครื่องประดับ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเสริมให้รูปแบบการแต่งกายของครอบครัวด้วยชุดไทยนั้นเติมเต็มคุณค่าที่อยู่เหนือกาลเวลา เมื่อใดก็ตามที่ภาพของครอบครัวได้ถูกบันทึกไว้ เมื่อนั้นแม้วันเวลาผ่านไปเพียงใด ความรู้สึกและความงดงามของช่วงเวลานั้นๆ จะยังคงอยู่ไม่เลือนลาง

ชุดไทย-ครอบครัว-18

2. เติมความสุขระหว่างคนในครอบครัว

การสวมใส่ชุดไทยในครอบครัวเป็นหนึ่งในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสวมใส่ชุดในรูปแบบเดียวกันที่มีเพียงคุณและลูกเท่านั้นจะเข้าใจในความรู้สึกนี้ การที่คุณแม่สวมใส่ชุดเดียวกับลูกสาว หรือคุณพ่อสวมใส่ชุดเดียวกันกับลูกชาย นอกจากเป็นการบ่งบอกความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่บุคคลภายนอกรับรู้ได้จากการสวมใส่ ยังเป็นการส่งผ่านความรู้สึกของคนที่เป็นทั้งพ่อและแม่สู่ลูกๆ ว่าเรารู้ใจกันมากเพียงใด เป็นความภาคภูมิใจเล็กๆ และความรู้สึกว่าเราคือทีมเดียวกัน การสวมใส่ชุดของคุณแม่และลูกสาวในโอกาสสำคัญ ที่ผู้ร่วมงานมองเห็นแล้วรู้ได้ทันทีว่าเป็นแม่ลูกัน รวมไปถึงความพิเศษในช่วงเวลานั้นๆ การได้เลือกแบบชุด สี รวมไปถึงเครื่องประดับให้เข้าชุดกัน และสวมใส่ด้วยกันในวันสำคัญ นับเป็นภาพบันทึกแห่งความทรงจำสุดพิเศษที่มีเพียงคุณและลูกเท่านั้นจะรับรู้ถึงความรู้สึก ณ ช่วงเวลานั้นได้เป็นอย่างดี

ชุดไทย-เสื้อพระราชทาน-ผ้าพื้นพับแขนจิ๊กโก๋-ชุดไทยครอบครัว-3

ไม่ต่างกันกับคู่พ่อลูก ที่แน่นอนที่สุดว่าลูกนั้นถือเอาคุณพ่อเป็นแบบอย่าง เป็นฮีโร่ในใจ การสวมใส่ชุดที่เหมือนกันนั้นส่งต่อบุคลิกภาพ ความชื่นชอบจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก ซึ่งโดยปกติแล้วลูกชายจะนับคุณพ่อเป็นแบบอย่างทั้งด้านการดำเนินชีวิตไปจนถึงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่นการแต่งกาย เป็นต้น เพราะฉะนั้นคุณค่าของการสวมใส่ชุดไทยครอบครัวของคู่คุณพ่อ-ลูกชาย และคุณแม่-ลูกสาว จึงมากไปกว่าการแต่งตัวที่เหมือนกัน แต่นั่นคือการส่งผ่านส่วนหนึ่งของรูปแบบการใช้ชีวิตที่หล่อหลอมให้เด็กคนหนึ่งเติบโตและมีโลกทัศน์ที่ต่างกันไปในสังคมไทย

ชุดไทย-ครอบครัว-13

3. บ่งบอกให้รู้ว่าเรามาด้วยกัน คุณเป็นคนรู้ใจของฉันและเราคือทีมเดียวกัน

ชุดไทย-ครอบครัว-คู่รัก-1

คนมีความรักมักทำอะไรเหมือนๆ หรือคล้ายกันใช่ไหมคะ โดยเฉพาะการแต่งกาย ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการสวมเสื้อเหมือน หรือชุดเหมือนกัน กลายเป็นเทรนด์ที่คู่รักรุ่นใหม่นิยมสวมใส่เป็นอย่างมาก เห็นได้ชัดเจนจากสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหลาย รวมไปถึงร้านขายเสื้อผ้าคู่เหมือนก็มีมากมายให้เลือกสรร ไม่เว้นแม้แต่ชุดไทยเองก็ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันที่คู่รักมีต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่ในรูปแบบของชุดไทยดั้งเดิม ชุดไทยประยุกต์ ไปจนถึงไอเท็มเบสิคอย่างเสื้อยืดที่มีลวดลายความเป็นไทยแฝงอยู่ ก็ได้รับความนิยมจากคู่รักไม่แพ้กัน 

สำหรับคู่รักรุ่นใหม่ ลองเลือกหยิบเสื้อยืดลายไทยสักตัวสวมใส่คู่กัน โดยมิกซ์แอนด์แมทช์กับกางเกงยีนส์ กะโปรง และรองเท้าลำลองสักคู่ เป็นลุคสบายๆ สวมใส่ในวันหยุดคู่กัน โดดเด่นด้วยสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจของคู่รักรุ่นใหม่เป็นอย่างดี

ชุดไทย-ครอบครัว-คู่รัก-4

หรือการสวมใส่ชุดไทยแบบดั้งเดิมเป็นคู่ก็ดูลงตัวและคลาสสิคไม่น้อย ลองเลือกแบบที่คุณและคู่รักชื่นชอบ สวมใส่ไปงานสำคัญหรือท่องเที่ยวในวันหยุด ก็เป็นทั้งลุคที่อนุรักษ์ความเป็นไทยได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

หรือในบางคู่อยากสวมใส่ในรูปแบบชุดไทยประยุกต์ที่สามารถนำไปมิกซ์แอนด์แมทช์กับไอเท็มประจำวันของตัวเองก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจ อาทิ การสวมใส่เสื้อผ้าเชิ้ตที่ตัดเย็บในรูปแบบเสื้อพระราชทานในผู้ชาย และเสื้อจิตรลดาในผู้หญิง ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่สวมใส่ง่าย ใส่คู่ก็เก๋ แถมยังสวมใส่ได้บ่อยกับไอเท็มชิ้นอื่นได้เป็นอย่างดี

ชุดไทย-เสื้อคู่ผ้าเชิ้ต-ชุดไทยครอบครัว-2

4. สร้างวันพิเศษของครอบครัวให้น่าจดจำยิ่งขึ้น

ชุดไทย-ครอบครัว-19

ไทยเรานั้นมีวันสำคัญและโอกาสพิเศษมากมายตลอดทั้งปี สิ่งหนึ่งที่ทำให้วาระและโอกาสต่างๆ นั้นพิเศษยิ่งขึ้นคือการสวมใส่ชุดไทย โดยเฉพาะเมื่อเป็นการสวมใส่ในหมู่ครอบครัวด้วยแล้วยิ่งเพิ่มความพิเศษให้โอกาสต่างๆ นั้นมีมากขึ้นไปอีก อาทิ การแต่งงานของเครือญาติ การสวมใส่ชุดไทยในครอบครัวนับว่าเป็นการบ่งบอกถึงสถานะของคนในครอบครัว ความผูกพัน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นช่วยเพิ่มความพิเศษให้กับโอกาสสำคัญนั้นๆ มากยิ่งขึ้น

5. เสริมสร้างความเป็นไทยสไตล์ครอบครัว

ชุดไทย-เสื้อยืดกรองคอ-ชุดไทยครอบครัว-16

ใครว่าการสวมใส่ชุดไทยต้องเป็นในรูปแบบชุดไทยพระราชนิยมหรือชุดไทยประยุกต์เพียงเท่านั้น เพราะลายไทยของเรานั้นเป็นอีกอัตลักษณ์หนึ่งที่บ่งบอกความเป็นไทยได้อย่างสำคัญ อาทิ ลายกนก ลายกรองคอ ฯลฯ ที่มีรูปแบบงดงามวิจิตรบรรจง หากลวดลายดังกล่าวอยู่บน basic item อย่างเสื้อยืด น่าจะทำให้การสวมใส่ชุดไทยครอบครัวนั้นน่าสนใจไม่น้อย ยิ่งได้สวมใส่ร่วมกันเป็นครอบครัวด้วยแล้วยิ่งเป็นการสื่อถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยและสื่อถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่แน่นแฟ้นและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

เหล่านี้คือคุณค่าของการสวมใส่ชุดไทยครอบครัวอีกทั้งยังเป็นไอเดียสำหรับการแต่งชุดไทยครอบครัวให้เหมาะสมตามวาระและโอกาสอีกด้วย แต่หลักใหญ่ใจความของการสวมใส่คือการสวมใส่ชุดไทยครอบครัวนั้นคือการเลือกแบบเข้าชุดโดยเลือกรูปแบบ เนื้อผ้า และเครื่องประดับที่ดูเข้ากันดี จะยิ่งเสริมให้ลุคชุดไทยครอบครัวของคุณนั้นเติมเต็มและอบอุ่นยิ่งขึ้นค่ะ 

หากคุณและครอบครัวยังนึกไม่ออกว่าจะสวมใส่ชุดไทยในรูปแบบใดให้เหมาะสมกับโอกาสสำคัญต่างๆ สามารถเยี่ยมชมได้ที่ร้านชุดไทย พาหุรัดดอทคอม ได้ทั้ง 2 สาขา ทั้งสาขาพระรามเก้า และสาขางามวงศ์วาน ทางร้านมีบริการชุดไทยครอบครัวแบบเป็นธีม สามารถเลือกได้ตามธีมที่ครอบครัวชื่นชอบ หรือสามารถสั่งเป็นชุดพรีออเดอร์ ให้ลุคที่ไม่เหมือนใครทั้งครอบครัว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ @phahurat เรามีพนักงานให้การต้อนรับและให้คำแนะนำเพื่อให้คุณและครอบครัวได้สวมใส่ชุดไทยที่สวยและลงตัวที่สุดในวันสำคัญค่ะ

เรื่อง: วรรณวรา สุทธิศักดิ์

บทความอื่น ๆ

ชุดไทยประยุกต์_cover

ชุดไทยประยุกต์ และ 5 ข้อดีที่คุณคาดไม่ถึงเมื่อได้สวมใส่

ใครว่าการสวมใส่ชุดไทยนั้นดูเชยและไม่ทันสมัยคงต้องเปลี่ยนความคิดแล้วล่ะค่ะ เพราะเดี๋ยวนี้ชุดไทยถูกนำมาประยุกต์ให้สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันแถมยังสามารถนำไปมิกซ์เแอนด์แมทช์กับไอเท็มชิ้นโปรดในตู้เสื้อผ้าของคุณให้ลุคหลากหลายที่สามารถสวมใส่ได้ในหลายโอกาสอีกด้วย แต่สำหรับใครที่ยังนึกไม่ออกครั้งนี้เราขอพาทุกคนมาเช็กไอเดียการสวมใส่ ชุดไทยประยุกต์ ให้ดูทันสมัย พร้อมเหตุผลดีๆ ที่คุณควรหยิบจับชุดไทยประยุกต์มาสวมใส่ในชีวิตประจำวัน เชื่อเถอะว่าคุณจะได้สวมใส่เสื้อผ้าในชีวิตประจำวันให้ได้ลุคที่เก๋และไม่เหมือนใครอย่างแน่นอน ชุดไทยประยุกต์ นั้นได้รับการดัดแปลงมาจากชุดไทยที่เราคนไทยรู้จักและเคยได้ยิน ประยุกต์เพื่อให้ตามสมัยนิยมในปัจจุบัน หรือเป็นการประยุกต์และแก้ไขส่วนต่างๆ ของชุดไทยแต่ละแบบอย่างละเล็ก อย่างละน้อยให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นด้วยดีไซน์ เนื้อผ้าและสีสัน ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีรูปแบบตายตัว หากแต่ยังคงไว้ด้วยชั้นเชิงของรูปแบบของชุดไทยดั้งเดิมที่เรายังสามารถสัมผัสได้ถึงรูปแบบที่งดงาม สื่อสารถึงความเป็นไทยเมื่อได้สวมใส่ และการได้สวมใส่ชุดไทยประยุกต์ที่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นไทยอยู่นั้นถือเป็นการส่งผ่านทางวัฒนธรรมและคงไว้ซึ่งความเป็นไทยที่ถูกดัดแปลงให้เหมาะสมตามยุคสมัยได้อีกด้วย หากคุณยังนึกภาพไม่ออก นี่คือ 5 ข้อดีที่คุณอาจคาดไม่ถึงเมื่อคุณได้สวมใส่ชุดไทยประยุกต์ ที่อาจทำให้คุณเผลอหลงรักรูปแบบการแต่งกายนี้แบบไม่รู้ตัว ชุดไทยประยุกต์เก๋ๆ

อ่านต่อ ...

ภาพหาชมยาก!! ในหลวง ร.9 ประทับริมน้ำ ขณะเยี่ยมชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง

ผู้คนในโลกได้พากันเข้าไปแสดงความเห็นส่งต่อ หลังเพจ ชมรมอนุรักษ์ฟิล์มเก่า ฟิล์มกระจก ภาพถ่ายขาวดำ ได้มีการเผยแพร่ภาพหาชมยาก พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จประพาสไปยังหมู่บ้านกะเหรี่ยง ในพื้นที่บ้านสองพี่น้อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นที่พื้นที่สีแดงที่อยู่ห่างไกลเพื่อสำรวจและช่วยเหลือในเรื่องสุขอนามัย และการสื่อสารของประชาชน โดยพระบรมฉายาลักษณ์ดังกล่าว ได้เผยให้เห็นพระองค์ท่านประทับนั่งอยู่ริมน้ำในลักษณะอิริยาบถผ่อนคลาย ซึ่งเหตุการณ์สุดประทับใจนี้ถูกบันทึกด้วย Kodak Safety Film-120ถ่ายโดยช่างภาพที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2502 ทั้งนี้หลังจากภาพดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปทำให้มีคนส่งต่อและเข้าไปแสดงความเห็นขอบคุณเพจดังกล่าวเป็นอย่างมากที่นำเรื่องราวสุดประทับใจนี้มาเผยแพร่เพราะนอกจากพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9

อ่านต่อ ...

“ด้วยพลังแห่งรัก” นิทรรศการจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

“ด้วยพลังแห่งรัก” นิทรรศการจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระกระเป๋าทรงถือ พระมาลาและพระพัชนี พร้อมเล่าเรื่องราวของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ จนกระทั่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถ รวมถึงเรื่องราวการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎร และปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ทุกวัน ตั้งแต่ ๑๕ สิงหาคมนี้ เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๓๐ น.

อ่านต่อ ...

นิโคลีน และ ทีมมิสเวิลด์ 2018 ถ่ายทอดความงดงาม ผ่านเอกลักษณ์ชุดไทยจนสวยสะกดตา

เป็นเวทีการประกวดที่ตัวแทนสาวไทยได้เข้าใกล้มงกุฎมากที่สุด และถึงแม้ว่านิโคลีน จะได้อันดับสองมาครอง แต่ก็ทำให้ชื่อของประเทศไทย ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก จนถึงขั้นคณะทีมผู้จัดกองประกวดมิสเวิลด์เวทีแม่ ต้องยกมาจัดที่ไทยในปี 2019 และเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการมาประกวดที่ไทย เหล่าสาวงามราชินีจากแต่ละทวีป ก็ได้ร่วมกันถ่ายทอดเอกลักษณ์ และความงดงามของชุดไทย ให้กระจายไปสู่สายตาชาวโลก จะสวยสะกดสายตาขนาดไหน ต้องมาชมด้วยตาตัวเองกันค่ะ นิโคลีน พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ เจ้าของตำแหน่งมิสเวิลด์เอเชีย มิสเวิลด์ เป็นการประกวดนางงามระดับนานาชาติ ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลก นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951

อ่านต่อ ...