ชุดไทยสงกรานต์

เป็นชุดไทยสงกรานต์ ที่สามารถใส่เล่นน้ำหรือทำบุญในงานประเพณีสงกรานต์