Phahurat.com ได้รับเกียรติจัดทำชุดผู้อัญเชิญเหรียญรางวัล กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 (คศ.2007)

Phahurat.com ได้รับเกียรติจัดทำชุดผู้อัญเชิญเหรียญรางวัล กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 (คศ.2007)

ชุดไทยที่ใช้สำหรับผู้อัญเชิญเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬา Sea Games ครั้งที่ 24 จ. นครราชสีมา นี้เรียกว่าชุดไทยศิวาลัย ลักษณะของชุดศิวาลัยคือ เป็นชุดไทยบรมพิมาน (แขนกระบอก ปกเสื้อคอตั้ง กระโปรงหน้านาง) ที่มีสไบ หากแต่สไบที่ใช้ ได้ดัดแปลงให้เป็นสไบผ้าชีฟองจับจีบเพื่อให้ดูสวยงามและอ่อนช้อยยิ่งขึ้น

ชุดไทยและเครื่องประดับที่ใช้นี้ ได้ใช้ในการเชิญเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬา Sea Games ครั้งที่ 24 ทั้งหมด 3 ศูนย์การแข่งขันด้วยกันคือ ศุนย์การแข่งขันกีฬาจ.นครราชสีมา จ.กรุงเทพ และ จ.ชลบุรี  

เวปไซต์ Phahurat.com มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนกีฬา Sea Games ครั้งที่ 24 ที่ทางประเทศไทย

บทความอื่น ๆ